Individuell coaching


 

Individuell Coaching
Pris: 2000 kr per månad

 

De individuellt utformade träningsprogrammen innebär att du får ett träningsschema utformat utifrån dina fysiska förutsättningar och livssituation. Programmen bygger I grunden på en periodisering, där träningen går från generell till specifik över säsongen med en progression anpassad efter din nuvarande status. Satsar man till exempel på långdistans innebär det att träningen är mer inriktad mot fart och högre intensitet under vinter och vår, medan den mer tidskrävande distansträningen görs närmre tävlingssäsongen.

 

Det här ingår:

 

   Säsongsplan efter dina mål

   Individuellt utformat träningsprogram uppdaterat var fjärde vecka eller efter behov

   Rådgivning via telefon, Skype eller liknande varannan vecka

   Obegränsad email-korrespondens

 

Pris: 2000 kr per månad